Lista Manualelor Disponibile

Fizică, a XI-a 1990 (revizii 1987)

(curent alternativ, unde, optică, relativitate)

Manual pentru clasa a XI-a

de I. Nicolae Gherbanovschi, Maria Prodan şi Ştefan Levai

Coperta
Cuprins
Un fişier de 72 MB
Același fișer, procesat de către un cititor, la 59 MB
Un fișier de 85MB, procesat pentru imprimare (OCR) de cititorul C.C., din fișierul de mai sus
Versiunea 1980, 72 MB; de E. Dobre, V. Grecu, M. Rusu; Molecula, gaze, cinetica-moleculara, lichide, bifazice, solide, trifazic, electronul, radiatie electromagnetică, energie, structură atomică, radioactivitate, reacții nucleare, izotopii radioactivi
Versiunea XI-XII 1980, 65 MB; de N. Hangea, N. Stănescu, A Negulescu, M. Oncescu, M. Petrescu-Prahova, I. Petrescu-Prahova, T. Popescu; Electrostatică, Electrocinetică, Electromagnestism, Inducția electromagnetică, Curent alternativ, Mașini electrice rotative, Transformatoare, Procese electronice în gaz și vid, Semiconductori, Unde electromagnetice, Optică geometrică, Optică ondulatorie, Optică fotonică