Lista Manualelor Disponibile

Geografia Economică şi a Populaţiei; 1985

Manual pentru clasa a X-a

V. Tufescu, Gr. Posea, V. Cucu, I. Velcea şi O. Mândruţ

Coperta
Cuprins
Un fişier de 40 MB (fără propaganda evoluționistă din pagina 7)