Casele Pionierilor: Cercuri de Fotografie, Electronică, Informatică
Locul II, republican, Dărîmăneşti Bacău, 1984:Casa de cultură - Întîlnire cu ştiinţa şi tehnica, 1985:

1980:

1978:
Lucruri prezentate la expoziţia judeţeană, 1978:

Expoziţia judeţeană,
1 ianuarie 1983 (B. C.):